6. studenoga 1991. – Prvi splitski dragovoljački bataljun

Početkom rujna 1991. godine Krizni stožer grada Splita sa Sekretarijatom za narodnu obranu Skupštine općine Split nastoji objediniti postrojbe Narodne zaštite iz svih mjesnih zajednica na području Splita, organiziranih prema teritorijalnom principu kroz sastav 5 rejonskih štabova i 9 bataljuna. Ove postrojbe bile su angažirane na blokadi vojarna JNA i osiguravanju značajnih objekata.

U to vrijeme je bilo više pokušaja ustrojavanja borbenih postrojba koje nisu zaživjele. Između ostalog krajem mjeseca listopada 1991. god. pokušava se ustrojiti brigada TO-e za čijeg je zapovjednika određen Ljubomir-Mirko Palošek. Zbog nedostatka naoružanja odustalo se od ustrojavanja brigade, a zbog žurne potrebe slanja svježih snaga na teren dana 6. studenog 1991. ustrojava  se 1. splitski dragovoljački bataljun jačine 650 ljudi i za zapovjednika imenuje Ljubomir  Mirko Palošek. U ovo brojno stanje bataljuna nisu uračunati pripadnici voda MB-82mm zapovjednik Mirko Mužinić, zaštitnog voda Zapovjedništva obrane grada, zapovjednik Mario Lisica i inžinjerijskog voda zapovjednik Ante Bartulović,  koji su kasnije ušli u sastav bataljuna

.

Ovaj bataljun 14.prosinca 1991. ulazi u sastav 141. brigade kao njena prva bojna i istog dana njegovi pripadnicipolažu prisegu  na igralištu NK Primorca u Stobreču, osim 1. satnije pod zapovijedanjem Jadranka Milovčića,  koja se u to vrijeme nalazila na crti obrane stonskog zaleđa (Stupa –Topolovo).

 

Prvi splitski dragovoljački bataljun

Zap.  + Ljubomir Mirko Palošek

doz. Milan Šimunić

            1.satnija:                                        3. satnija :                                        prateći vod:

   zap.Jadranko Milovčić                  zap. Bruno Terze                                zap. Mirko Mužinić

   doz. + Inoslav Bareza                doz. + Marko Tomić                            doz. Marko Aralica

 

2. satnija :                                   4. satnija:

.   zap.Stjepan Bakota                  zap. + Nikola Radman

doz. Željko Selak                           doz.  Ante Elez