Plan rada za 2019. godinu

PLAN RADA ZA 2019

Na Skupštini Udruge održanoj 14. ožujka 2019. jednoglasno je usvojen prijedlog Plana rada za 2019. god.