P O Z I V na redovnu godišnju Izvještajnu skupštinu

Temeljem članka 27 i 30. Statuta Udruge veterana i prijatelja 141.brigade hrvatske vojske a na prijedlog Izvršnog odbora,

P O Z I V A M O

članove Udruge

Na redovnu Izvještajnu skupštinu

Koja će se održati  u četvrtak  3. ožujka  2016. god u 17:30 sati u  hotelu  Zagreb (Duilovo), u Splitu sa slijedećim Dnevnim redom:

  • Izvješće o radu za 2015. god.
  • Financijsko izvješće za 2015. god.
  • Izvješće Nadzornog odbora i Suda časti za 2015. god.
  • Usvajanje Plan rada i ciljeva Udruge za 2016. god.
  • Razno

                                                     Predsjednik: Nediljko Burazin